Compact

SimplyOne Compact PNG 2

SimplyOne® Compact

Alansa viimeisintä teknologiaa kierrätyskuidun pulpperointiin

SimplyOne® tuoteperhe sisältää monia uusia patentoituja sovelluksia, joilla yksinkertaistetaan prosessiratkaisuja ja tehdään tarpeettomiksi useita perinteisiä massankäsittelyn erillisprosesseja. Näitä ovat muun muassa toisiopulpperi, karkealajittelu, HC – cleanerit, erillinen rejektirumpu. Uusi kapeaan rakoon perustuva seulatekniikka on kierrätyskuitulinjojen lisäksi sovellettavissa myös paalimassalinjoihin. SimplyOne® sovellukset pienentävät asiakkaan kokonaisinvestointia, energiankulutusta sekä käyttökustannuksia ja vähentävät ilmastopäästöjä.

Capture2

SimplyOne® Compact on täysin uusi innovaatio kierrätyskuidun käsittelyssä. Se yhdistää kierrätysmateriaalin pulpperoinnin, karkealajittelun ja tehokkaan kuitujen talteenoton.

 1. Pulpperointi

 2. Paalilangan poisto (tarpeen mukaan)

 3. Karkealajittelu

 4. Rejektin pesu

 5. Raskaan rejektin poisto

 6. Rejektin kuivaus

SimplyOne® Compactissa kaikki prosessivaiheet tapahtuvat yhdessä astiassa

Paalit siirtyvät pulpperiin kuljettimella ja tarvittava määrä laimennusvettä syötetään jatkuvatoimisesti pulpperiin. SimplyOne® Compactissa on kaksi pulpperiyksikköä, jotka on erotettu toisistaan ylivirtauksen mahdollistavalla väliseinällä. Paalilangat kerätään pois langanpoistimella ensimmäisestä pulpperiyksiköstä. Molemmissa pulpperiyksiköissä on kapearakoisella seulalevyllä varustettu roottoriyksikkö, jonka kautta kuidut kerätään talteen. Materiaali, joka ei läpäise ensimmäisen pulpperiyksikön seulalevyä, siirtyy ylivirtauksena seuraavaan pulpperiyksikköön. Tällä tavoin vaikeasti hajoaville materiaaleille saadaan riittävästi hajoamisaikaa, mikä on edellytyksenä hyvälle kuitusaannolle. Toisesta pulpperiyksiköstä hajoamaton rejekti siirtyy ylivirtauksena rejektipesuvaiheeseen, jossa rejektissä jäljellä olevat kuidut erotetaan laimennusveden ja roottorin avulla palautettavaksi kiertoon. Karkea ja kevyt rejekti poistetaan rejektipesurista nousevalla ruuvikuljettimella, jonka loppupäässä rejektiä pestään vielä ennen sen poistumista jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittely tapahtuu rejektipuristimella, jossa massasta poistetaan vettä ja puristetaan tiiviiksi. Raskas rejekti poistetaan kunkin yksikön pohjalla olevan romuloukun kautta keräysastiaan.

 

SimplyOne® Compact -prosessin etuja

 • Kompakti rakenne, jossa kaikki päätoiminnot ovat samassa vaakasuorassa astiassa
 • Vähemmän prosessipumppuja, putkistoa, säiliöitä , sekoittimia, sähköistystä ja automaatiota
 • Pieni tilantarve
 • Hyvä kuitusaanto
 • Karkea, kuluttava aines ei pääse takaisin kiertoon
 • Erotettu kuitu sopii sellaisenaan hienolajitteluun
 • Laitteistosta poistuva kevyt muovirejekti ei sisällä kuituja
 • 30 – 40 % alhaisempi energiankulutus verrattuna perinteiseen kiertokuituprosessiin
 • 15 – 20 % säästöä huoltokustannuksiin
 • Sopii erityisen hyvin märkälujille materiaaleille, sillä viipymäaikaa voidaan jatkaa yli 60 minuuttiin
 • Soveltuu myös erilliskerätyn biojätteen puhdistukseen ennen biokaasutuotantoa ja kuidun erotukseen erilliskerätystä sekajätteestä