Add-On

SOA

SimplyOne® Add-On 

SimplyOne® Add-On mahdollistaa olemassa olevan pulpperin hyödyntämisen laitoksen kapasiteetin nostossa. Kapasiteetin lisäys tapahtuu lisäämällä toinen pulpperointivaihe. Rejektin käsittely perustuu SimplyOne®-konseptiin.

SimplyOne®-konsepti hyödyntää kapearakoista seulalevytekniikkaa. Pulpperin rejekti ohjataan Add-On -yksikköön, jossa rejektin hajotusta jatketaan. Hajonnut kuitu pumpataan pieniaukkoisen seulalevyn läpi suoraan hienolajitteluun eikä palauteta takaisin ensimmäiseen pulpperiin. Myös vanhan pulpperin roottoriyksikkö voidaan korvata uudella SimplyOne®-roottoriyksiköllä, jolloin käytössä olleet HC-cleanerit ja karkealajittelu jäävät tarpeettomiksi. 

  • SimplyOne® Add-On SOA -laajennusosan avulla pulpperoinnin kapasiteettia voidaan lisätä 30 – 40 % pienin investointikustannuksin.
  • Vanhan pulpperin roottoriyksikkö voidaan korvata uudella SimplyOne®-roottoriyksiköllä, jolloin  käytössä olleet HC-cleanerit ja karkealajittelu jäävät tarpeettomiksi.
  • SimplyOne® Add-On laitteet ja prosessi räätälöidään aina erikseen kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi ottaen huomioon käytettävissä olevat laitteet, tilat ja muut kokonaisuuteen vaikuttavat seikat.