Roottorit

SimplyOne® Roottoriyksiköt 

SimplyOne® roottorin tai roottoriyksikön avulla pystytään lisäämään olemassa olevan pulpperin kapasiteettia kaikissa pulpperiammeissa

Roottori mitoitetaan aina asiakaskohtaisen tarpeen mukaan

Roottorissa on aina jatkuva huuhtelu, mikä varmistaa roottorin alustan pysymisen puhtaana