Roottorien ja roottoriyksiköiden uusinnat

Samalla teholla parempi sekoitus

Vaihtamalla pulpperiin SimpyOne-roottori, voidaan pulpperin kapasiteettia lisätä käyttäen nykyistä moottoria. SimplyOne-roottorit mitoitetaan uusien parametrien mukaan, jolloin saadaan aikaan parempi sekoittuvuus ja moottorin teho käytetään paremmin hyödyksi. Roottori suunnitellaan maksimitehon mukaan ja jos maksimia ei tarvita, niin roottoria voidaan käyttää pienemmillä kierroksilla ja energiaa säästyy.