Pulpperoinnin kapasiteetin nosto

Kapasiteetin nosto

Vanhan pulpperin kapasiteettia voidaan parantaa. Pulpperin tiedot kerätään kyselylomakkeella ja tietojen pohjalta suunnitellaan pulpperiin uusi roottori/seulalevy/virtausohjaimet. Muutokset toteutetaan niin, että käyttöön saadaan paras mahdollinen kapasiteetti ja massan hajotus tapahtuu pienimmällä mahdollisella energialla.

Virtausohjainten avulla massan tangentiaalinen ja pystysuuntainen sekoittuvuus saadaan paremmaksi, mikä nopeuttaa massan hajoamista. Mittojen mukaan valmistetut virtausohjaimet on kustannustehokas tapa parantaa sekoittuvuutta ja ohjaimet on helppo asentaa.

Uuden roottorin/roottoriyksikön avulla sekoituksen tehokkuus paranee merkittävästi entiseen nähden. Kun roottori toimii parhaalla mahdollisella tavalla, energiaa ei mene hukkaan, vaan se käytetään massan sekoittamiseen.