Tätä tarkoittaa SimplyOnen kustannus- ja energiatehokas teknologia

SimplyOnen erityisyys piilee yksinkertaisessa yhden astian prosessissa, joka soveltuu sekä kierrätyskuidun että erilliskerätyn biojätteen puhdistukseen. Kompaktissa ratkaisussa kaikki päätoiminnot ovat samassa vaakasuorassa astiassa. Se tarkoittaa vähemmän prosessipumppuja, putkistoa, säiliöitä, sekoittimia, sähköistystä ja automaatiota.

Uutiset

22.09.2023
Tätä tarkoittaa SimplyOnen kustannus- ja energiatehokas teknologia

”Kun on haluttu puhtaampaa kuitua, tavoitteeseen on perinteisesti pyritty lisäämällä prosessiin uusia laitteita. SimplyOne-konseptissa ratkaisuna on sen sijaan prosessin yksinkertaistaminen. Jos onnistut poistamaan prosessista vaikkapa yhden välisäiliön, samalla poistuvat lisäksi sekoitin, pumppu sähkömoottoreineen, putkistoa, venttiileitä, säätöpiirejä ja rakennustilavuutta. Eli voidaan luopua juuri niistä asioista, jotka eivät tuota lopputuotteelle lisäarvoa”, sanoo PR Pulping Oy:n toimitusjohtaja Göran Antila.

Sen lisäksi, että SimplyOne mahdollistaa korkean kuitusaannon, yksinkertaistettu ja parannettu teknologia on kustannustehokas ja säästää ympäristöä. Göran Antila luettelee muun muassa seuraavia hyötyjä:

  • 30-50 % alhaisempi energiankulutus verrattuna perinteiseen kiertokuituprosessiin
  • pieni tilantarve
  • yksinkertainen teknologia parantaa toimintavarmuutta
  • karkea, kuluttava aines ei pääse takaisin kiertoon
  • 15-20 % säästöä huoltokustannuksiin
  • erotettu kuitu sopii sellaisenaan hienolajitteluun

”Yksinkertaisempi prosessi säästää aina merkittävästi asiakkaan investointi- sekä käyttökustannuksia ja on myös ympäristölle kestävä ratkaisu”, Antila tiivistää. Hän korostaa, että SimplyOne-teknologia on pitkän kehitystyön tulos, joka puolestaan pohjautuu vahvaan käytännön kokemukseen ja osaamiseen massankäsittelystä.

Antila mainitsee yhtenä esimerkkinä kehitystyöstä pyöreän konealuspulpperin. Pyöreässä ammeessa tarvitaan vähemmän tukirakenteita. Sen lisäksi pyöreässä ammeessa massan liike jatkuu jouhevasti kaartuen, jolloin vinosti asennetun roottorin imuvirtaus nousee kohti pulpperin pintaa tehostaen paperiradan uppoamista.