Uusi konsepti mullistaa kierrätyspaperin ja jätteiden lajittelun

PR Pulping Oy on kehittänyt konseptin, joka mahdollistaa myös kuitupitoisen kierrätysmateriaalin lajittelun. Lisäksi uusi konsepti on tekniseltä toteutukseltaan niin yksinkertainen, että se tekee lajittelusta entistä kustannustehokkaampaa.

Uutiset suomeksi

20.01.2021
Uusi konsepti mullistaa kierrätyspaperin ja jätteiden lajittelun

Kuluttajat suhtautuvat kierrätykseen myönteisesti, mutta ongelmana on esimerkiksi sekajäte, josta iso osa päätyy kierrättämisen sijasta poltettavaksi. Biojätteen kompostoinnissa haasteeksi nousee muovien hajoaminen mikromuoviksi, joka rajoittaa kompostin käyttöä esimerkiksi maanparannusaineena. Lajitteluprosessit ja niissä käytettävät teknologiatkin ovat usein sellaisia, että niiden kustannustehokkuudessa ja erottelukyvyssä on paljon parannettavaa.

- Meidän markkinoille tuoma SimplyOne-konsepti mullistaa lajittelun, koska se erottelee sekajätteestä kuidun lisäksi muun muassa alumiinin, muovin sekä lasin ja biojätteestä muovit. Käytössä oleviin prosesseihin verrattuna SimplyOne-konsepti on lisäksi äärimmäisen yksinkertainen. Kun nykyisin lajittelun jokaista tehtävää varten on olemassa oma laitteensa, uusi konseptimme on käytännössä yhden putkimaisen astian prosessi, joka käsittää kaikki erottelun eri vaiheet, kertovat PR Pulping Oy:n teknologiajohtaja Jouko Hautala ja myyntijohtaja Jari Lipponen.

Heidän mukaansa uusi konsepti soveltuu erinomaisesti muun muassa jätteenkäsittelylaitosten yhteyteen sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa yrityksille, jotka haluavat parantaa ja yksinkertaistaa prosessia sekä saada muovirejektin puhtaaksi ja vähentää käyttökustannuksia.

- Parhaillaan suunnittelemme pilotin siirtämistä Saksaan kartonkikoneen yhteyteen, jotta asiakas voi tehdä koeajoja omilla tuotteillaan, kertoo PR Pulpingin OY  hallituksenjäsen Jani Westerlund.

Sekajätteestä muovi ja kuitu kierrätykseen

SimplyOne-konsepti on tarkoitettu kaikenlaisten kuitupitoisten materiaalien ja erilliskerätyn biomateriaalin puhdistukseen, ja laitteisto pystyy käsittelemään hyvin laajasti raaka-aineessa esiintyviä epäpuhtauksia. Konseptin juuret ulottuvat 1990-luvulle paperi- ja kartonkiteollisuuteen.

- On merkittävää, että nyt syntyneen innovaation ansiosta sekajätteestä saadaan esimerkiksi muovi ja kuitu kierrätykseen uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Jo nyt muovia voidaan hyödyntää paljon muuhunkin kuin energiaksi, ja kuitua osataan käyttää monessa muussakin kuin paperin ja kartongin valmistuksessa. Samalla vähenee tarve jätteiden polttamiseen, konseptin kehittämistä vuosikymmenet tehnyt Jouko Hautala painottaa.

Hän kertoo, että yhtiö on myös mukana tutkimusprojektissa, jossa erotellusta kuidusta valmistetaan mikroselluloosaa. Sen sivutuotteena syntyvästä sokeriliuoksesta voidaan valmistaa vaikkapa bioetanolia, ja erotettu muovi pystytään jalostamaan esimerkiksi liikennepolttoaineeksi.

SimplyOne-konseptissa kaikki tapahtuu yhdessä putkimaisessa astiassa. Puhdistettava raaka-aine annostellaan jatkuvalla syötöllä prosessin alkupäähän ja sekoitetaan veteen. Kuitupitoiset materiaalit sekä biomassa hajoavat, ja ne seulotaan kahdessa vaiheessa pieniaukkoisten seulalevyjen läpi. Ne partikkelit, jotka eivät pääse seulalevyjen läpi, menevät jatkokäsittelyyn. Erotellut kuidut käytetään yleensä kartongin valmistukseen, ja biomassa biokaasun tuotantoon.

Vettä raskaammat partikkelit laskeutuvat niitä varten tehtyihin romuloukkuihin, joista partikkelit poistetaan puhtaina. Muovit ja muut epäpuhtaudet johdetaan prosessin loppuvaiheessa pesuriin, jossa ne pestään ja kerätään nousevalla ruuvikuljettimella pois prosessista ja kuivataan mekaanisesti jatkokäsittelyä varten.

Edelleen muut vastaavat prosessit toimivat periaatteella ”yksi laite, yksi tehtävä”. Silloin jokaiselle päätehtävälle, kuten raaka-aineen hajotukselle, pyörrepuhdistukselle, karkealajittelulle sekä raskaan rejektin erotukselle ja muovirejektin pesulle on omat laitteensa. Lisäksi laitteiden välissä tarvitaan pumppuja, putkistoa, säiliöitä ja sekoittimia, jotka vaativat runsaasti investointia sekä lattiapinta-alaa

 

Lisätiedot:

[email protected]