PR Pulping

Kuitujen jalostukseen ja puhdistukseen erikoistunut teknologiayritys

PR Pulping on paperi- ja biomassojen pulpperointiin, lajitteluun ja puhdistukseen erikoistunut yritys ja aloittanut toimintansa 2017 vuoden alussa. Yhtiö on itsenäisesti toimiva suomalainen yritys.

PR Pulping Oy toimittaa laitteita, prosesseja ja huoltopalveluita sellu- ja paperiteollisuuden massan käsittelyyn ja biotalouden kierrätysmateriaalin puhdistukseen.

Yhtiön avainhenkilöistä muodostuvalla ydintiimillä on erittäin vahva, pitkäaikainen kokemus ja osaaminen erityisesti paperi- ja selluteollisuudesta vuosikymmenien ajalta. Yhdessä maailmanlaajuisen verkoston ja yhteistyökumppanien kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaille kilpalukykyisiä ja innovatiivisia ratkaisuja. 

Valikoimaamme kuuluvat:

  • Uudet SimplyOne - pulpperit sellu-, kartonki- ja paperikoneille
  • Pulpperin roottorit
  • Pulpperin muutokset, uudistukset ja kapasiteetin nostot
  • Prosessiselvitykset
  • Laitteiden kuntokartoitukset
  • Varaosa- ja huoltopalvelut
  • DD- pesurien varaosa-  ja huoltopalvelut
  • Muiden pesurien ja puristimien huoltopalvelut
  • Sellu- ja paperitehtaiden laitteiden kenttäkoneistukset ja pinnoitukset

Myymme myös mäntyöljyn jalostukseen kehitettyä SoapEye G3 ohjaus- ja mittausjärjestelmää, joka mittaa ja ohjaa sellunkeiton yhteydessä syntyvän suovan erotusta mustalipeästä reaaliajassa. Patentoitu järjestelmä voidaan integroida kaikenlaisiin jo olemassa oleviin laitoksiin eikä sen käyttö häiritse tehtaan omaa DCS-järjestelmää.

Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä globaalin suunnitteluyrityksen Citecin kanssa, jolla on kokemusta raakamäntyöljyn eräkeittoprosessien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä Ruotsissa, että Norjassa.

Mikäli olet kiinnostunut ja haluat teknistä etumatkaa prosesseihin, laatua paperiin ja säästöjä energian käytössä sekä seisokkikuluissa, kysy asiantuntija-apua meiltä. Ota yhteyttä!